Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zestawu programów

Na podstawie

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.2) 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2014  poz. 909).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czewca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r, poz. 895)

dopuszczam następujące programy wychowania przedszkolnego, do realizacji w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2016/17:

 • Nasze Przedszkole Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej nr dop. MP7/01/2016/17
 • Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste Powietrze wokół nas Tamary Kowalczyk - koordynator Dorota Łuczka nr dop. MP 7/02/2016/17
 • Ogólnopolski program Akademia Zdrowego Przedszkolaka - koordynator mgr Emilia Gałecka nr dop. MP 7/03/2016/17
 • Program własny „Mieszkam i żyję w Europie" mgr Teresy Kandulskiej nr dop. MP7/04/2016/17
 • Program własny „Zielona Góra - moje miasto" mgr Magdaleny Kołodziejczak nr dop.  MP 7/05/2016/17
 • Ogólnopolski program Cała Polska Czyta Dzieciom - koordynator mgr Magdalena Kołodziejczak nr dop. MP 7/06/2016/17
 • Ogólnopolski program Super Wiewiórka - koordynator mgr Aneta Herkt (dzieci starsze) nr dop. MP7/07/2016/17
 • Program pracy kółek zainteresowań:
  • koła przyrodniczego Strażnicy przyrody nr dop. MP7/08/2016/17
  • koła teatralnego Bajeczka - nr dop. MP7/09/2016/17
  • koła plastycznego Plastuś nr dop. MP7/10/2016/17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                       Dyrektor