Informujemy, że nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w terminie od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU KARTY NABORU WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE KRYTERIÓW PRZYJMOWANE SĄ TYLKO  W POKOJU INTENDENTA W GODZ. 7.30 - 15.00

 

PROSZĘ NIE ZOSTAWIAĆ DOKUMENTÓW U NAUCZYCIELEK.

 

W PRZYPADKU DZIECI ALERGICZNYCH PROSZĘ O DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ALERGIĘ, JEJ RODZAJ I OBEJMUJĄCE JĄ POKARMY OD LEKARZA ALERGOLOGA.

 

 

20 kwietnia -  godz. 12.00 zostaną wywieszone w holu przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki.

 

PRZYPOMINAM, ŻE DNIACH 20 - 25 KWIETNIA PO SPRAWDZENIU LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NALEŻY POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJĘCIA DO WSKAZANEGO PRZEDSZKOLA W POSTACI PISEMNEGO POTWIERDZENIA

27 KWIETNIA GODZ. 12.00 - OPUBLIKOWANIE LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH