grupa I

Grupa maluszków to dzieci trzyletnie. Wspólnie z paniami: mgr Teresą Kandulską i Dorotą Łuczką bawią się i pracują. Wraz z nimi pracuje też pani Barbara Lesiak - pomoc nauczycielki oraz Ewa Zielińska - woźna oddziałowa w grupie. W tym roku Maluszki noszą nazwę - Krasnoludki!!! 

Maluszki podczas snu i zabawy - co za widok!!!

podczas wycieczki do parku

zabawy na śniegu

poznajemy kuchnię

sami szykujemy śniadanie