Archeologiczne Środkowego Nadodrza

W maju dzieci z grupy III odbyły autobusową wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Świdnicy. Wyjazd dzieci poprzedzony był licznymi rozmowami na temat poszukiwań, które można prowadzić podczas wakacyjnych wędrówek, wyjazdów poza miasto. Dzieci temat ten zainteresował szczególnie. Okazało się, że przynajmniej kilkoro z nich ma zamiar w przyszłości zostać archeologami. Wycieczka okazała się zatem wspaniałym przeżyciem.

 

Kilka fotek z wycieczki