Konkurs Jan Brzechwa - patronem naszego przedszkola

Dnia 26.03.w naszym przedszkolu odbył się konkurs zwiazany z Janem Brzechwą - naszym patronem. Występ rozpoczęły nauczycielki, inscenizując "Czewonego Kapturka" na podstawie "Bajek Samograjek" autorstwa naszego patrona. Następnie odbyła się część konkursowa. Zawodnicy dzielnie walczyli o palmę zwycięstwa, ostatecznie przypadła ona w udziale rodzinie państwa Kapusta. Niespodziankę przygotowała także Amelia  z mamą, które przygotowały z własnej inicjatywy krótkie inscenizacje wierszy Jana Brzechwy. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie. Do zaobaczenia z a rok!

kilka ujęć