Nasza kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Dyrektor mgr Teresa Kandulska - nauczyciel dyplomowany

 • mgr Magdalena Kołodziejczak - nauczyciel dyplomowany

 • Dorota Łuczka - nauczyciel dyplomowany

 • mgr Emilia Gałecka - nauczyciel dyplomowany

 • mgr Aneta Herkt - nauczyciel mianowany

 • mgr Magdalena Bąk - nauczyciel dyplomowany

 • mgr Katarzyna Łabęcka - nauczyciel mianowany

 •  mgr Patrycja Chmielewska- nauczyciel kontraktowy
 • mgr Joanna Grzywacz - nauczyciel stażysta
 • mgr Aneta Drela - nauczyciel logopeda, terapeuta zajęciowy


Kadra administracyjno – obsługowa

 • Ewa Chmielowska
 • mgr Magdalena Kubicka
 • mgr Iwona Raszkiewicz
 • Beata Petrów
 • Beata Kiełbasa
 • Małgorzata Januchowska
 • Anna Strzelec
 • Józef Fiedoruk
 • Magdalena Karwasz
 • Maria Baranowska
 • Danuta Godzisz