Z pracy koła przyrodniczego Strażnicy przyrody

Treści przyrodnicze realizowane na zajęciach koła zostały podzielone na 4 bloki tematyczne, odpowiadające porom roku. Taki podział umożliwia realizację treści w zgodzie z naturalnym cyklem życia i otaczającą dziecko rzeczywistością. Planowany termin prowadzenia zajęć - październik - czerwiec. Nauczycielki realizujące - mgr Katarzyna Łabęcka, mgr Magdalena Kołodziejczak.

 

Cele główne zajęć to:

 

kształtowanie poczucia przynależności do otaczającego środowiska

umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu

pogłębianie zainteresowań przyrodniczych dzieci

projektowanie i przeprowadzanie badań i obserwacji

rozwijanie umiejętności spostrzegania, wnioskowania i uogólniania zdobytych informacji

Uczestnicząc w zajęciach dzieci prowadzą notes Strażnika przyrody, dokonując graficznego odzwierciedlenia zebranych spostrzeżeń i wniosków.

Sadzenie lasu - udział w akcji Uprawa Jubileuszowa

Poznajemy się

Prace w ogródku

Ogród Botaniczny i nie tylko.... poznajemy ciekawotki o roślinach

Palmy i nie tylko

lekcja muzealna "Cztery pory roku"

Ciecze, gazy, ciała stałe czyli mali przyrodnicy obserwują i doświadczają....

Gwiazdy, planety, galaktyki.....

Poznajemy życie dinozaurów

sadzimy cebulki roślin