W naszym przedszkolu dzieci biorą rokrocznie udział w koncertach muzyków. Systematycznie poznajemy przez to instrumenty, stroje ludowe, tańce oraz muzykę z ró,znych stron Polski i całego świata.