W listopadzie dzieci z grupy III zaprezentowały swoim rodzicom inscenizację o jesiennej tematyce. Stres był bardzo duży ale ... udało się. Potem wspólna zabawa z rodzicami i warsztzty plastyczne. Dla chętnych dzieci z rodzicami przygotowały także owocową sałatkę.

występ dzieci

wspólna zabawa