Uroczystość 50 - lecia przedszkola

Dnia 9 czerwca 2015 roku o godzinie 16.30 w Teatrze Lubuskim odbyła się uroczystość jubileuszowa naszego przedszkola. Było to dla nas ogromne przedsięwzięcie, do którego przygotowywałyśmy się cały rok. Dzięki ogromnej pomocy i życzliwości rodziców udało nam się przygotować tę ważną dla historii naszego przedszkola uroczystość. Już od godziny 16.00 Pani Dyrektor wraz z rodzicami witała przybyłych gości, wśród których byli dawna Pani Dyrektor mgr Maria Garbowska, dawni pracownicy, przedstawiciele władz oświatowych, absolwenci, dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice oraz sympatycy naszego przedszkola. Po uroczystym powitaniu gości Pani Dyrektor - mgr Teresa Kandulska zaprosiła do obejrzenia prezentacji o przedszkolu pt. "50 lat minęło" przygotowaną przez mgr Patrycję Chmielewską. Prezentacja, która była okazją do wspomnień i wzruszeń wprowadziła przybyłych gości do głównej części uroczystości - występu dzieci. Przedstawienie było historyczną podróżą przez epoki w poszukiwaniu zaginionej siódemki. Dzieci występowały jak profesjonalni aktorzy odważnie wypowiadając swoje kwestie i prezentując umiejętności taneczne. W przedstawieniu wzięły udział również nauczycielki wraz z Panią Dyrektor. Występ został oceniony wysoko, czego dowodem były oklaski na stojąco. W scenie finałowej nie zabrakło niespodzianek - strzelające konfetti, urodzinowy tort, zimne ognie, a także obecność gościa specjalnego - Dzika Wsadzika sprawiły, że było kolorowo i radośnie.

 

Po występie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom za trud i zaangażowanie oraz życzyła dalszych sukcesów na następne lata. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali wszystkim pracownikom przedszkola i Pani Dyrektor, a także wręczyli kwiaty byłej Pani Dyrektor mgr Mari Garbowskiej. Po podziękowaniach głos zabrała przedstawicielka Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani mgr Lidia Gryko, która pogratulowała dzieciom pięknego występu i przekazała prezent od przedstawicieli urzędu miasta. Miłym akcentem tego wystąpienia było wręczenie nagród dla Pani Dyrektor, mgr Anecie Herkt, pani Dorocie Łuczce i naszej pani intendentce Magdalenie Kubickiej, w dowód uznania za pracę na rzecz placówki.

Po zakończonej części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek, wspólne rozmowy i wspomnienia. Można było również zobaczyć w kronikach przedszkolnych historię naszego przedszkola, a także wpisać się do pamiątkowej kroniki jubileuszowej.