MISJA PRZEDSZKOLA 
MISJA: 

Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym,

 

przyjaznym dzieciom i rodzicom.

 

Wspólnie pracujemy nad likwidowaniem barier zdrowotnych

 

utrudniających dzieciom dostęp do edukacji przedszkolnej

 

tak, by w przyszłości bezpiecznie i  pewnie kroczyły dalszą

 

drogą.

 

Nasz wychowanek opuszczający przedszkole potrafi:

 

 1. Funkcjonować w różnych rolach społecznych
 2. Samodzielnie rozwiązywać  problemy  w oparciu o posiadana wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
 3.  Sprostać trudom i wyzwaniom "szkolnego", a potem dorosłego życia.

 

 CELE STRATEGICZNE:

   

  1. Intensyfikacja działań przedszkola w kierunku objęcia opieką jak największej ilości dzieci z alergią pokarmową, a w przyszłości z alergiami wziewnymi i cukrzycą.
  2. Ujednolicenie i rozszerzenie  działań wpływających na podniesienie poziomu współpracy z rodzicami i edukacji dzieci.
  3. Rozszerzenie działań wpływających na lepsze przygotowanie dzieci 6 – letnich do przejścia dzieci z przedszkola  do szkoły.
  4. Przygotowanie nauczycieli i personelu technicznego do wykonywania aktualnych zadań.