1. Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze z podziałem na różne grupy wiekowe:

Grupy starsze :

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Rodzaj aktywności

Rozwijanie mowy i myślenia

Aktywność plastyczna

Kształtowanie pojęć matematycznych

Aktywność plastyczna

Aktywność muzyczno - ruchowa

Rodzaj aktywności

Aktywność ruchowa

Rozwijanie mowy i myślenia

 

Aktywność ruchowa

Rozwijanie mowy i myślenia

Kształtowanie pojęć matematycznych

Zajęcia dodatkowe – zgodnie z planem zajęć dod.

Kółko muzyczne

język angielski

Logopedia 


Kółko teatralne

Kółko plastyczne

Kółko przyrodnicze


Język angielski

Program Superwiewiórka

Religia gr. IV

 

 

Grupa młodsza:

Dzień tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Rodzaj aktywności

Rozwijanie mowy i myślenia

Zajęcia ruchowe

Kształtowanie pojęć matematycznych

Aktywność plastyczna

Aktywność muzyczno - ruchowa

  1. Czas prowadzonych zajęć zajęć jest dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi odpowiednio:

Gr. I i II – 1 zajęcie  15 – 20 min

Gr. III i Gr IV – 2 zajęcia po 30 min