Grupa czwarta

Do grupy czwartej uczęszczają dzieci 5 - 6 letnie, którymi bawią się i pracują wychowawczynie - mgr Irena Krawczyk i mgr Aneta Herkt. Pomaga im w tym pani woźna - Magdalena Wądołowska - Kozieł. W tym roku Starszacy drogą głosowania otrzymały nową nazwę SŁONECZKA!!!

 

 

 

 

Zabawa podczas Winobrania

Tak właśnie się bawimy

Przedszkolne hellowen

Sprzątanie Świata

Mikołaj w naszej grupie czyta bajkę

Podczas akcji "Poszukiwanie św. Mikołaja"

Konkurs "Jestem bezpieczny" - hura!!! zajęliśmy pierwsze miejsce

Wizyta dyrektora programowego TVP Gorzów Wlkp - pana Roberta Gromadzkiego w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 1

Zakończenie przedszkola - tym razem na wesoło w sali zabaw