Quiz wiedzowy o Zielonej Górze

W tym roku szkolnym w ramach podsumowania zdobytej wśród dzieci z grup najstarszych wiedzy dotyczącej naszego miasta, przeprowadzony został quiz wiedzowy. Wiąże się on z realizowanym w placówce programem edukacji regionalnej. W wyniku eliminacji, przeprowadzonych w grupach III i IV wyłoniono po 6 przedstawicieli drużyn, którzy z kolei w wyniku losowania utworzyli cztery 3 - osobowe drużyny. Z grupy III wyłoniono:

- Piotrusia

- Igę

- Karola

- Oliwię

- Wanesę

- Amelkę

 

z grupy IV:

- Kubę

- Miriam

- Igora

- Stasia

- Julitkę

- Dominikę

 

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwało jury, w skład którego weszły: pani Dyrektor oraz pani Magda B. Quiz organizowała pani Magda K, autorka programu edukacji regionalnej, którą wspomogły panie: Emilka i Anetka. Okazało się, że dzieci doskonale znają symbole naszej miejscowości, wymieniają jej zabytki, znają również podstawowe pojęcia dotyczące Ziemi Lubuskiej. Minimalnie wygrała Drużyna 1, w skład której weszli: Kuba, Piotr i Karol. Wszystkim zawodnikom gratulujemy!!!!