Podsumowanie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”

 w Miejskim przedszkolu nr 7 w Zielonej Górze

 

miejsce: Miejskie Przedszkole nr 7 w Zielonej Górze

koordynator: Dorota Łuczka

realizatorzy: nauczycielki grup

 

1. Przygotowanie

 

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 20013/2014 została zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej. Na pierwszym zebraniu z rodzicami (4.09.2013r.) nauczycielki grup poinformowały rodziców o założeniach i celach programu „Czyste powietrze wokół nas” , który będzie realizowany w naszym przedszkolu. Rodzice wyrazili aprobatę. Realizację programu zaplanowano na listopad. Po opracowaniu projektu edukacyjnego na podstawie broszury przesłanej przez Sanepid koordynator Dorota Łuczka zebrała nauczycielki grup i omówiła przygotowany projekt, rozdała scenariusze zajęć, kolorowanki, nagranie piosenki „Zielony Dinek”,  plakaty, bryloczki Dinka oraz ulotki przestrzegające przed paleniem do rozdania rodzicom.

 

2. Przebieg

 

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” rozpoczęła się w poniedziałek. W tym dniu dzieci udały się na wycieczkę, której celem było ukierunkowanie ich uwagi na źródła

 i rodzaje dymów w obserwowanym środowisku.  

Kolejne zajęcie miało na celu zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenia ich rodzajów oraz  przyczyn wydobywania się dymów.

Celem następnych zajęć było zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. Zabawa w „Kwiatki” z podkładem relaksującej muzyki, w której dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły pomogła zrealizować zamierzony cel.

Poprzez historyjkę o podróży Dinusia pociągiem popartą ilustracją pantomimiczną dzieci przyswoiły sobie wiedzę na temat skutków palenia papierosów. Dzieci słuchały z zainteresowaniem opowiadania i chętnie wcielały się w rolę dinozaura. Poznały również piosenkę Zielony Dinek, która bardzo im się spodobała.

„Jak unikać dymu papierosowego?”, było jednym z ostatnich zajęć, którego celem był wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. W realizacji zadania wykorzystane zostały tabliczki z zakazem palenia uprzednio schowane w sali, które dzieci musiały odnaleźć i krótko opisać. Podczas realizacji programu dzieci były zainteresowane i aktywne.

                                                                        

3. Podsumowanie

 

Analizując przebieg realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” oraz ankiety nauczycielek  mogę stwierdzić, że dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych przez nas zabawach i zajęciach. Program przyczynił się do popularyzacji ochrony zdrowia i przyrody wśród przedszkolaków i ich rodziców. Wzrosła świadomość dzieci i ich rodziców  na temat skutków palenia papierosów. Dzieci nauczyły się kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

                                                                                                             Dorota Łuczka