ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE

W naszym przedszkolu, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców odbywają się następujące bezpłatne zajęcia dodatkowe, organizowane przez przedszkole:

 1. religia - dla dzieci 6-letnich - za zgodą rodziców

 2. logopedyczne w tym diagnoza logopedyczna wszystkich dzieci;

 3. kółko plastyczne  dla dzieci 5-6-letnich prowadzone przez nauczycielki przedszkola

 4. kółko teatralne - prowadzone przez nauczycielki przedszkola

  5. Kółko przyrodnicze - organizowane w grupach starszych - przez nauczycielki przedszkola

  6. Język angielski w ramach ZPWSE w grupach dzieci starszych

  7. Klub PCK wraz z programem Superwiewiórka - realizowany przez nauczycielkę przedszkola

  8. Język angielski - zajęcia z programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci 5 i 6 letnich

  9. Terapia logopedyczna i pedagogiczna dla dzieci wymagających wsparcia i pomocy - zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach wspomagania