Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

ZPWSE jest corocznie realizowany  w naszym przedszkolu. Obejmuje on wszystkie dzieci chodzące do przedszkola. W ramach tego programu dzieci są objęte pracą w zakresie rozwijania i nabywania umiejętności tanecznych.

Program obejmuje:

0.5 godziny zajęć w każdej z czterech grup wiekowych raz w tygodniu.

Opis programu:

Zajęcia rozwijające wrażliwość muzyczną, umiejętności taneczne i zaspakajające naturalną potrzebę ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowane są w formie zabawy przy warunkach umożliwiających dzieciom eksperymentowanie ruchem w połączeniu z różnymi gatunkami muzyki oraz elementami różnorodnych stylów tanecznych ( taniec nowoczesny, ludowy, towarzyski). Zajęcia w ramach w/w programu wspierają realizację podstawy programowej w obszarze IV punkt 7.

Cele programu:

Zajęcia taneczne:

  • rozwój sprawności ruchowej
  • rozwój orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej
  • kształtowanie estetyki i harmonii ruchów
  • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej
  • prezentowanie własnych umiejętności

 

 

 Osoby realizujące program:

Mateusz Kramski - instruktor tańca

 

ZPWSE jest promowany poprzez prezentacje osiągnięć dzieci, analizę przyrostu kompetencji w powyższych zakresach.