W naszym przedszkolu realizujemy kółka zainteresowań, których programy - Uchwałą Rady Pedagogicznej zostały dopuszczone do użytku w bieżącym roku szkolnym. Po przeprowadzeniu obserwacji i diagnozy przedszkolnej nauczycielki za zgodą rodziców typują wybrane przez siebie dzieci do pracy kółka. Na koniec czerwca dokonywana jest ewaluacja uzyskanych efektów.