Realizacja programu

                W naszym przedszkolu realizujemy program Cała Polska Czyta Dzieciom, włączając się do ogólnopolskiej akcji propagowania czytelniczych zainteresowań. Mamy w przedszkolu utworzoną Księgę Gości, a system, a systematyczne czytanie dzieciom także przez zaproszonych rodziców jednoczy przedszkole z domem rodzinnym. Cieszymy się, że rodzice chętnie włączają się do naszej akcji.