DRODZY RODZICE!

Unia Europejska coraz mocniej stawia na czytelnictwo i kompetencje językowe, których niski poziom (ok. 80 mln obywateli UE to analfabeci lub funkcjonalni analfabeci) zagraża rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu. Niski poziom umiejętności językowych (a wg badań prof. Z. Kwiecińskiego co piąty polski nastolatek zalicza się do grupy funkcjonalnych analfabetów) jest związany m.in. z niedostatkiem ćwiczeń językowych w dzieciństwie i okresie szkolnym oraz nadmierną ekspozycją dzieci i młodzieży na media elektroniczne. 
             Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” została wskazana jako przykład dobrych praktyk w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), finansującej badania PISA, została też pokazana w reportażu Euronews emitowanym we wrześniu br., a polskie doświadczenia w zakresie promocji czytelnictwa poprzez czytanie dzieciom od najmłodszego wieku znalazły się wśród rekomendacji międzynarodowej konferencji „Literacy for All”, ktora odbyła się w Nikozji w dniach 5-6 września br. w ramach Prezydencji Cypru w Unii Europejskiej. Czytanie dzieciom, które nasza Fundacja promuje od 11 lat, zostało podniesione do rangi ważnego czynnika rozwoju społecznego i ekonomicznego. 
             Jesteśmy w awangardzie i dowiedźmy codzienną praktyką czytania dzieciom, że Polska może być liderem odrodzenia i upowszechniania umiejętności językowych. Język jest wszak głównym narzędziem myślenia, komunikacji i przyswajania wiedzy – jest zatem prawdziwym fundamentem rozwoju każdego człowieka i społeczeństwa. Badania dowodzą, że na całym świecie spada czytelnictwo – z wyjątkiem tych szkół i klas, gdzie nauczyciele czytają dzieciom na głos.

w naszym przedszkolu......

W naszym przedszkolu już od ośmiu lat aktywnie uczestniczymy w programie. Poza wypracowanymi już własnymi rytuałami zapraszania gości do wspólnego czytania, prowadzimy także:

księgę czytających gości

organizujemy konkursy plastyczne dotyczące naszego patrona - Jana Brzechwy

w przedszkolu realizowane są cyklicznie Tydzień z Janem Brzechwą oraz Tydzień z Ksiażką

włączamy się do ogólnopolskich akcji realizowanych pod patronatem CPCD - rokrocznie obchodząc Światowy Dzień Pluszowego Misia - 22.listopada oraz biorąc udział w ogólnopolskich uroczystościach organizowanych pod patronatem MEN - Bajkowa Europa Łączy Pokolenia