O pracy klubu słów kilka...

Klub  Wiewiórka w przedszkolu został powołany w 2010 roku. Działalność klubu opiera się na realizacji programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" pod patronatem PCK. Główne założenia programu to:

  • wprowadzenie dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa i pierwszej pomocy
  • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób
  • kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
  • zapoznanie z pozytywnymi wzorcami zachowań w celu kształtowania postawy tolerancji i wrażliwości
  • promowanie zdrowego stylu życia
  • aktywna pomoc drugiemu człowiekowi
  • kształtowanie humanitarnych postaw wobec zwierząt

Zajęcia prowadzone są w najstarszych grupach wiekowych przez mgr Anetę Herkt.

Jesteśmy widoczni, bo nosimy odblaski

Bezpiecznie na drodze

Segregujemy śmieci

Opatrujemy rany

Dbamy o zęby

Bezpieczeństwo to nasza specjalność

Warsztaty z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej