Maluszki

Maluszki w tym roku to dzieci dwu i pół - trzyletnie, którymi opiekują się, wspólnie bawiąc się i pracując panie:  mgr Teresa Kandulska i mgr Katarzyna Łabęcka. Pomagają im w tym panie: Barbara Lesiak - pomoc nauczycielki oraz Ewa Zielińska - woźna.

 

wspólne zabawy

Zimowe warsztaty plastyczne

Wiosenne zabawy

Małe kotki uczą się

Wycieczka do biblioteki