Zielona Góra - moje miasto

Program edukacji regionalnej Zielona Góra- moje miasto jako program własny jest realizowany w naszym przedszkolu i przyjęty do zestawu programów od 2006 roku. Autorką programu jest Magdalena Kołodziejczak.

Główną jego ideą jest umożliwienie zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym i wprowadzanie w tradycję kultury regionu Zielonej Góry. Ma to bezpośredni związek z celem wychowania przedszkolnego, który został zawarty w podstawie programowej wychowania przedszkolnego: Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

Opracowany cykl zajęć ma też przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym własnego regionu, a nade wszystko zaś, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności, które nie jest możliwe bez identyfikacji z najbliższym środowiskiem. Dziecko stopniowo poznając obyczaje i tradycje; poczynając od własnej rodziny, poprzez region, aż do początków usystematyzowanej wiedzy historycznej o Polsce rozwija swoją tożsamość lokalną i narodową. Realizacja treści programu edukacji regionalnej ściśle wiąże się z umiejętnościami i wiadomościami, którymi powinny wykazać się dzieci kończące edukację przedszkolną.

Treści programowe realizowane są zarówno poprzez pracę bieżącą, jak również poprzez przygotowane dla wszystkich grup wiekowych Cykle zajęć tygodniowych.

Tydzień z Janem Brzechwą

 W tym roku bardzo barwnie obchodziliśmy tydzień z Janem Brzechwą - naszym patronem. Już od poniedziałku w salach zrobiliśmy kącik czytelniczy z utworami Pana Jana, do którego przez cały tydzień zaglądaliśmy..... Wtorek był w naszym przedszkolu Dniem Życzliwości - zbierając jednocześnie piegi Pana Kleksa. Najbardziej podobał nam się jednak Dzień na Opak - wszystko było wtedy pokręcone   (nawet obiad panie podały nam w odwrotnej kolejności). Pani Magda i Emilka przebrały się za małe dziewczynki............ było inaczej niż zawsze.  W czwartek oglądaliśmy teatrzyk cieni - Czerwonego Kapturka z cyklu Bajki samograjki autorstwa naszego patrona. A w piątek - tanecznie i wesoło pośpiewaliśmy największe przeboje z Akademii Pana Kleksa. No...... i jeszcze jedno.... gościliśmy inne przedszkola - bo to my organizowaliśmy konkurs plastyczny "Zielona Góra - moje miasto" dla wszystkich przedszkoli w całym mieście. Oj.... pracowity tydzień za nami...

Konkurs plastyczny i nie tylko.....

Konkurs plastyczny Zielona Góra moje miasto dla dzieci 5-6 letnich